Stichting OpenGeo

Werkt aan het vrij beschikbaar maken en houden van geografische informatie.

Over Ons

Als ANBI zetten we ons al ruim tien jaar in voor open geografische data!

Onze stichting fungeert als middel om projecten te ondersteunen. Zowel op administratief als operationeel gebied krijgen we met beperkte middelen veel voor elkaar.

Thema's


Openbaar Vervoer

Op zoek naar dienst­regelingen of actuele reis­informatie? openOV en NDOVloket zijn de grootste bronnen van realtime open data!

Kaartmateriaal

Wandel- of fietskaart nodig? We faciliteren de technische en admini­stratieve infrastructuur van OpenStreetMap in Nederland.

Standaardisatie

Hoe data op een bruik­bare manier ontsluiten? We weten de juiste open standaard en methode te benoemen. Positief voor u en uw afnemers.

Ontwikkeling

Samen werken aan open source gereed­schappen op basis van open stan­daarden? Graag! Van geocoder tot exploi­tatie beheer systeem.

OpenGeo zoekt de grenzen op!

Portfolio


We zijn altijd op zoek naar mensen die ons werk willen ondersteunen.
Bestuurlijk, operationeel en financieel.

Contact informatie

Stichting OpenGeo
Oude Trambaan 7
2265CA Leidschendam
secretaris apenstaartje opengeo punt nl

RSIN: 820242901
BTW: NL820242901B01
KVK: 20147376
IBAN: NL09 INGB 0008 2882 17

Publicaties

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting OpenGeo (2014)
Beleidsplan Stichting OpenGeo (2015 - 2016)
Beleidsplan Stichting OpenGeo (2017)
Beleidsplan Stichting OpenGeo (2018 - 2019)
Beleidsplan Stichting OpenGeo (2020 - 2021)
Beleidsplan Stichting OpenGeo (2022 - 2023)

Jaarrekeningen

Jaarrekening Stichting OpenGeo (2012)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2013)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2014)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2015)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2016)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2017)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2018)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2019)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2020)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2021)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2022)
Jaarrekening Stichting OpenGeo (2023)

Standaardformulier ANBI

Standaardformulier ANBI Algemeen Stichting OpenGeo (2021)
Standaardformulier ANBI Algemeen Stichting OpenGeo (2022)
Standaardformulier ANBI Algemeen Stichting OpenGeo (2023)
Standaardformulier ANBI Algemeen Stichting OpenGeo (2024)

Statuten

Akte van oprichting en statuten
Statutenwijziging 2022 (WBTR) (KvK uittreksel 2022)

Giften

Voor het doen van periodieke giften heeft de Belastingdienst een standaard overeenkomst beschikbaar gesteld. Dit geeft de mogelijkheid om voor minimaal 5 jaar ieder jaar het hele bedrag van de gift af te trekken. Stuur dit formulier op naar penningmeester apenstaartje opengeo punt nl.

Vacatures

Wij zijn op dit moment op zoek naar minimaal twee nieuwe bestuursleden. Het bestuur van de stichting overlegt op een informele manier over de dagelijkse gang van zaken en toekomstige projecten. De roeping vereist dat de armen uit de mouwen worden gestoken en men hart heeft voor de goede zaak, want de functies zijn statutair onbezoldigd.

OpenGeo heeft sinds zijn oprichting een brede invloed gehad op het open data landschap in Nederland. De lijnen met politiek en ambtelijk Den Haag zijn kort. Als bestuurder heb je de mogelijkheid om de koers van een project uit te zetten, waarbij de statutaire doelstellingen worden gehandhaafd. Visie wordt historisch gezien altijd beloond met resultaat.